ALMA TLS, Tandläkarsystem

ALMA TLS, Tandläkarsystem

Lätt att komma igång med, lätt att växa i

Vad är ALMA TLS?

ALMA TLS är ett modulbaserat journalsystem med allt du behöver för en samlad digital journalföring. Arbetsgången i systemet följer så långt det är möjligt arbetsgången på din klinik. Inställningar anpassar systemet till ditt arbetssätt - inte tvärtom!
Våra utvecklare sitter under samma tak som såväl säljare som support vilket ger dem en unik insikt i vad den faktiska användaren önskar få ut av systemet. Resultatet av detta är ett journalsystem med oslagbart arbetsflöde som är byggt med användaren i fokus.
Med ALMA får du allt du kan förvänta dig av ett modernt journalsystem.

Pris

Det är svårt att sätta en fast prislapp på skräddarsydda paket. Kontakta oss så sätter vi ihop en offert enligt dina behov och önskemål.

Se vår introduktionsfilm om ALMA Tandvårdssystem

Här går vi igenom och visar menyer och basflöde i ALMA Tandvårdssystem

Vad ingår i startavgiften för ett komplett ALMA?

Basmodul - patientregister och faktura

I basmodulen hanterar du ditt patientregister och din dagliga ekonomi. Med hjälp av personnumret känner systemet av vilken ersättning från Försäkringskassan som utgår för varje åtgärd, och summerar kostnaden för patienten på bråkdelen av en sekund. Utskrift av tandvårdsräkning, och elektronisk överföring till försäkringskassan ingår.

Tidbok

Din tidbok är navet i din verksamhet. Med ALMAs digitala tidbok får du en bra överblick, säker hantering av dina patientbokningar och ett smidigt arbetsflöde. Jobbar du med delegering finns stöd för detta inbyggt i tidboken. Vill du kunna erbjuda onlinebokning genom eTand är allt förberett för detta.

Anamnes

Du kan antingen skapa en egen anamnesblankett eller importera den medsända ASA-mallen. I tillägg till Ja/Nej markering kan fri textnotering göras för varje rad, och du kan även ställa in automatisk generering av cave. Varje ny anamnes för patienten dateras och sparas.

Kallelsehantering

Med hjälp av denna modul får du, på ett säkert, enkelt och effektivt sätt, total kontroll på ditt kallelseflöde. Välj själv hur du vill distribuera dina kallelser; via telefon, SMS, epost eller utskrift på kallelsekort/adressetikett. En bekräftad kallelse skapar automatiskt en daganteckningsrad med information om bokning samt kallelsesätt.

Tandstatus

Föregående tandvård och Karies registreras på en grafiskt uppritad tanduppsättning. Med hjälp av färger och symboler registrerar du hur status på patienten ser ut. Du definerar själv vad respektive sympol eller färg som sätts på tandytorna betyder. Välj det inmatningssätt som passar dig bäst; du kan antingen klicka eller skriva in koden på respektive tand och yta.
Du kan enkelt välja om du vill presentera Föregående tandvård och Karies var för sig, eller på en gemensam presentation.
Du har även möjlighet att fylla i planerad vård för att utifrån den sedan skapa en terapiplan/kostnadsförslag.

Remiss

Här får du total kontroll på dina remisser, såväl utgående som inkommande. En skapad remiss genererar automatiskt en rad i daganteckningarna med information om remissen och dess aktuella status. Externa dokument såsom remissbekräftelser eller remissvar kan skannas in och kopplas till remissen tack vare modulen Dokumenthantering.

Parod

Fickdjupsmätning kan registreras på två, fyra eller sex ytor. Förutom fickdjup kan du även på ett mycket enkelt sätt registrera saker som blödning, plack och tandsten, gingivit, furkation och mobilitet m.m.
Varje parodregistrering dateras och sparas

Dokumenthantering

Här kan du skanna eller importera in externa dokument till patientens journal. Denna modul är även sammanlänkad med Remissmodulen vilket gör det möjligt att koppla inskannade/importerade dokument till ett remissärende.
Här finns även möjlighet att skapa egna brevmallar för att snabbt och enkelt kunna skriva patientspecifika brev och dokument.

Daganteckning

I Daganteckningarna registrerar du dina åtgärdskoder. För en effektiv och snabb inmatning kan du själv lägga in önskade textmallar för varje åtgärdskod. Du kan även använda dig av egenskapade fraser för en smidigare journalföring. Givetvis kan daganteckningstexten editeras även när du använt färdiga textmallar. När du skrivit och signerat en debiterbar daganteckning bildas automatiskt en motsvarande fakturarad i Faktura-fliken som bara finns ett knapptryck bort. Där skriver du slutligen ut patientens tandvårdsräkning och hanterar betalningen.

Förhandsprövning

Denna modul hjälper dig att snabbt och enkelt skapa förhandsprövningar som skickas digitalt direkt till Försäkringskassan. Alla förhandsprövningar arkiveras vilket gör dem enkla att spåra. En förhandsprövning genererar automatiskt en rad i daganteckningarna för att du lätt ska kunna hitta och se aktuell status på ditt förhandsprövade ärende.

Terapiplan

Här skapar du dina terapiplaner/kostnadsförslag. Självklart kan du fylla i patientens upparbetade karensbelopp, samt eventuella ATB och STB, i din kostnadsberäkning för att få en korrekt uträkning på patientens faktiska kostnad för den planerade tandvården. Förutom att bara ange dina planerade åtgärder finns det även möjlighet att ange bland annat tidsåtgång och prioritering för återkoppling till tidboken. När du markerar att åtgärden är utförd skapas automatiskt en rad i daganteckningen. De kostnadsförslag du skriver sparas såklart för historik och spårbarhet.

Statistik

Du som har höga krav på detaljerad statistik kommer inte bli besviken. Här kan du plocka fram statistik på allt från ekonomi, åtgärder och tidbok, till åldersfördelning, tidbokningar och riskgruppering.

Behörighet

Den här modulen ger dig full kontroll över vad som händer i systemet. Förutom personlig inloggning kan du även, som modulnamnet antyder, styra olika användares behörighet i ALMA. Vidare får du samtidigt en logg över de aktiviteter som har hänt i systemet under dagen, du kan exempelvis se vilken användare som varit inloggad på vilken dator och när, samt vilka patientjournaler användaren varit inne på. Som en extra bonus kan du som inloggad användare enkelt hålla koll på dina egna ärenden; till exempel vad du har för osignerade daganteckningar eller vilka aktiva remisser du har under bevakning.

Undersökningsprotokoll

Snabbt och enkelt sätt att skapa ett undersökningsprotokoll som tydligt och pedagogiskt visar patienten information om rekommenderad egenvård. Skapat undersökningsprotokoll genererar automatiskt en daganteckningsrad, vilket ger dig en bra översikt på vilka undersökningsprotokoll du lämnat ut till respektive patient.

Notis

I denna modul hanterar du noteringar, så kallade PostIt-lappar, digitalt. Du kan välja att koppla en notis till en specifik patient eller att bara göra en notering för egen del utan koppling till patient. Notisarna är enkla att administrera och hantera.

Riskgruppering

Hjälper dig att kvalitetssäkra din vård till dina patienter. Du får överblick och kontroll över hur ditt arbete förbättrar dina patienters tandhälsa. Riskgruppering gör det också lättare att se på vilka patienter extra förebyggande resurser kan behövas

Recept

Registrering, utskrift och arkivering av recept. Preparatregister samt register för färdiga receptmallar ingår. Mallregistret använder du för att lägga upp fördefinierade vanligt förekommande recept. Här finns även direktkoppling till FASS.

Barnadministration

Med modulen barnadministration underlättar du ditt arbete med sammanställning och rapportering till Libretto. Genom att registrera Tandstatus och EPI samt utförda åtgärder i ALMA kan du enkelt plocka ut en rapportfil som du sedan importerar till Libretto.
Du får en säker administration av dina barnpatienter genom bevakning av behandlade och obehandlade barn. Modulen innehåller även funktioner för hanteringen av de utbetalningar du får för dina behandlade barnpatienter.

Ankomstregistrering

Låt patienten själv anmäla sin ankomst till praktiken genom en pekskärm. Du frigör tid i receptionen och får samtidigt bra koll på vilka patienter som kommit. Patienten å sin sida känner sig trygg med att veta att du har fått information om hans/hennes ankomst. Du kan också genom pekskärmen informera patienten om att denne, exempelvis, kan fylla i sin hälsodeklaration.

Ekonomitillägg

Ger utökad funktionalitet för reskontrabevakning. Modulen ger möjlighet att bevaka förfallna räkningar och fakturor samt att skriva påminnelser på dessa. Du får dessutom utökad ekonomisk statistik, förenklad registrering av Plus- och Bankgiro,  samt komplett funktion för kontanthantering med avseende på insättning på bank m.m.

Koppling till röntgensystem

Öppna rätt patient i ditt röntgensystem direkt ifrån ALMA. Vi har koppling till alla röntgensystem på den svenska marknaden, du väljer själv vilket system du önskar koppling till.

Nätverk - upp till 10 pc

Ger dig möjlighet att arbeta på ALMA på alla datorer. Vi anpassar din licens enligt de antal datorer du har i ditt nätverk.

Obegränsat antal användare

För ALMA Tandläkarsystem med lokal installation betalar du ingenting för de användare du lägger in i systemet. 

*Om du använder ALMA Cloud, vår molnbaserade version av ALMA, betalar du 200 kr/månad per aktiv användare av systemet.

Tilläggstjänster

Utöver dessa moduler finns även möjlighet att köpa till kompletterande tjänster, som till exempel:

Vad ingår i serviceavtalet?

  • Obegränsat antal samtal till vår support
  • En engagerad och kunnig support med generösa öppettider
  • Snabb och enkel tillgång till de senaste systemuppdateringarna
  • Månatliga nyhetsbrev via epost med aktuell information, samt tips och trix från supporten

Vill du veta mer?

* Kontakta oss så ger vi dig gärna en kostnadsfri demonstration och berättar mer om ALMA TLS.
   - Telefon: 046- 23 81 80
   - Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vad säger användarna?

"Jag tycker det var enkelt att lära sig. På min tidigare arbetsplats användes ett annat journalsystem och jämför jag det med ALMA tycker jag ALMA är tydligare och mer stabilt"
Mikaela Tandhälsa, Växjö
"Supporten är fantastisk"
Lena Tandhälsa, Växjö
"Det är fantastiskt enkelt att använda. Jag är väldigt datorovan men kunde utan problem ta det till mig, det gick lätt att lära sig"
Helena Dentotal, Trelleborg

Kontakta oss för offert eller mer information
Telefon: 046-23 81 80
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Adress

ALMASOFT
Kyrkostigen 5
247 62  VEBERÖD

046-23 81 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

©  ALMASOFT. All rights reserved.