Kontaktformulär

Kontakta oss

Förvärv av Preventum Partner AB

PDF

Den 19 november blev vi stolta ägare av Preventum Partner AB.

Anledningen till att vi förvärvar ett bolag specialiserat på bokföring är att vi vill kunna erbjuda dessa tjänster och det kompletterar oss i vår strävan att kunna erbjuda alla tjänster en privat tandläkare behöver för att framgångsrikt driva sin praktik.

Preventums affärsidé går ut på att hjälpa privata tandvårdsföretag till lönsamhet och konkurrenskraft genom att erbjuda specialistkunskap inom affärsutveckling, bokföring, bokslut, årsredovisning, lönehantering, betaltjänst och deklarationer. Preventum har även kvalitets- och ledningssystemet eQulan. Med förvärvet stärker vi även kompetensen inom området kvalitets- och ledningssystem.

Allt för att göra det enklare och roligare att vara privat tandläkare.

I och med förvärvet av Preventum kan vi nu erbjuda en komplett svit av tjänster. Allt från start av ert bolag till lönsam drift.