Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

Mina sidor

- Kommunikation på ett helt nytt sätt!

Ge era patienter funktionen Mina sidor.

Oavsett bransch är det nästan en självklarhet idag att kunder kan
”hålla koll” via nätet. Varför skulle tandvård vara ett undantag?

Allt sker direkt mot databasen -inget dubbelarbete krävs. Patienten kan se de uppgifter ni har registrerade i ALMA och ändra och lägga till vid byte av telefonnummer eller flytt. Ni meddelas automatiskt och kan granska informationen.

Varför skriva ut? Ge patienten tillgång till sina räkningar, kvitton, kostnadsförslag, undersökningsprotokoll.

I god tid före besöket, hemma där medicinerna finns, har patienten fyllt i sin hälsodeklaration. Allt digitalt. Inga pappersark att arkivera.

- Det är eTand mina sidor, nästan för bra för att vara sant.

Pris

800kr inkl. moms per månad.
1 875kr inkl. moms. Installation och utbildning.

För mer information och beställning, kontakta oss.