Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

DentalEye – det öppna bildhanteringsprogrammet med ett oslagbart arbetsflöde!

I bildhanteringsprogrammet arbetar du väldigt mycket och under många år framåt. DentalEye följer det arbetsflöde du är van vid och låter dig välja vilka apparater du vill koppla till.

Bildhanteringssystemet är spindeln i nätet i den digitaliserade praktiken. Hit ska sensorer, kameror och journalsystem anslutas.  En stor del av arbetet med diagnos, dokumentation och kommunikation görs här och när praktiken byter utrustning  vill man inte tvingas byta till ett nytt bildhanteringssystem och börja om från början.

DentalEye är ett system som är öppet för integration mot marknadens alla sensorer, bildplattesystem, panoramaapparater, 3D-röntgen, intraorala kameror och digitala kameror. Du kan kombinera utrustning från olika tillverkare i ett och samma bildhanteringssystem och slipper bli beroende av en leverantör.

DentalEye är också öppet för integration mot alla journalsystem och system för bildöverföring över Internet. DentalEye är anpassat för Microsoft Windows och lagrar bilddatabasen i SQL Server.

"Tandläkare arbetar med  människor – inte datorer"

Läs mer på följande länk: DentalEye