Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

Lagen om kassaregister

Information som gäller för användare av ALMA TLS

Lagen om kassaregister trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen gäller de flesta företag som tar betalt med kontanter eller kort. Fakturerad försäljning berörs inte av den lagen.

För användare av ALMA TLS gäller att all försäljning går via ALMA TLS och all försäljning uppfyller därmed kraven för att räknas som fakturerad försäljning med kontantfaktura när betalningen sker med kontanter eller kort. Detta eftersom det vid varje betaltillfälle finns ett underlag som uppfyller bokföringslagens krav. Dessa krav är: Information om Datum när affärshändelsen har inträffat, Vad det gäller, Köpare och Säljare.

ALMA TLS-användare behöver alltså inte investera i ytterligare utrustning som exempelvis kassaapparat, kontrollenhet eller ändra arbetssätt, utan kan även i fortsättningen arbeta med ALMA TLS som vanligt. All försäljning dokumenteras i ALMA TLS och genererar en faktura/räkning med tillhörande verifikation.

Hämta hem detta dokument som PDF här

Läs mer på Skatteverkets hemsida.