Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

ALMA Tandläkarsystem TLS

Lätt att komma igång med, lätt att växa i

Arbetsgången i ALMA följer så långt möjligt arbetsgången på kliniken. Inställningar anpassar progammet till ert arbetssätt - inte tvärtom. ALMA levereras med en online-hjälp som känner av vart ni befinner er i programmet och visar automatiskt rätt sida. Till detta finns en rikt illustrerad manual som ingående beskriver såväl svåra termer och begrepp som varje funktion i ALMA.
Med ALMA har ni allt som kan förväntas av ett modernt journalsystem.

Detta ingår i ALMA Tandvårdssystem

Ekonomi TVR Kallelserutin Kostnadsförslag
Kariesregistrering Daganteckninga Föregående tandvård
Anamnes Parod Terapiplan
Remiss Recept Förhandsprövning
Notis Statistik Dokumenthantering
Tidbok Barnadministration Ankomstregistrering
Undersökningsprotokoll Riskgruppering  
Behörighet