30 december 2022

Ny version av ALMA Tandvårdssystem

Vi börjar 2023 med att släppa en ny version av ALMA Tandvårdssystem, version 12.1.
Förutom den nya reflerensprislistan bjuder denna version även på bland annat nya SMS-funktioner och en utökad funktionalitet för skyddad identitet.

Här följer ett litet axplock av versionsnyheterna:

Anamnes:
• Ny funktion finns där alla anamnesrader markeras med Nej-svar när ny anamnes skapas.
• Knappen FASS har lyfts fram från Mer-knappen och visas nu i knappraden

Daganteckningar:
• Problemet där den näst sista daganteckningen fick fokus i stället för den sista är åtgärdat
• Problemet där daganteckningsraden inte anpassade sig till rätt höjd när fraser användes är också åtgärdat.
• Daganteckningarna har generellt snabbats upp. Det finns dock en bov kvar i dramat vilket är pixelskroll (gör det möjligt att skrolla pixel för pixel vilket gör att det går att läsa en lång daganteckning utan att använda funktionen F3). Denna funktion gör att daganteckningarna är generellt långsammare i de fall visningen av daganteckningarna sträcker sig över en längre tid. Vi kommer att fortsätta arbetet med hastigheten och om du märker av denna tröghet så finns nu en funktion där du kan välja bort pixelskroll för att i stället använda den tidigare skrollen (rad för rad) vilket snabbar upp hastigheten.
• När du anger ett tandnummer på en åtgärdsrad kommer ALMA i fortsättningen att välja tandposition utifrån Tandstatus och inte som idag samma som tandnumret som matats in. Vill du ändå ändra positionen i daganteckningarna kan du göra så.

Diverse:
• Inloggningsdialogen i ALMA visar nu tydligt vilken klinik du är på väg att logga in i.
• Den inloggade användaren kan nu byta sin signerinskod under Arkiv/Behörighet/Byt signeringskod.
• Vi har byggt ut funktionalitet när det gäller patienter med skyddad identitet. Funktionen markeras som tidigare i Patienter och slår igenom i stora delar av ALMA där patienten på något sätt visas. Bland annat finns ny funktionalitet i Kallelser (både med och utan tidbok), Statistik och Patienturval. Allt för att du inte av misstag ska tappa bort eller missa att patienten ska observeras lite mer än vanligt.

Ekonomi:
• Ny ekonomisk rapport finns – Inarbetat på den inloggade användaren. I denna rapport kan den inloggade användaren se de daganteckningar som är signerade med den inloggade användarens signatur.
• Vid integration med Fortus betalterminal är nu betalalternativet Kort i Betala-dialogen inte låst till fakturabeloppet utan valfritt belopp kan anges.

eTand:
• När en patient bokar en tid i eTand genereras nu en rad i daganteckningarna. Detta gjordes tidigare endast vid flytt och avbokning av tid.
• Vid bokning av tid kan patienten nu ange en anledning till bokningen. Denna anledning visas i fältet Texter i själva tidbokningen.
• Ny inställning finns där du kan välja om patienten ska få en bokningsbekräftelse via SMS när tid bokas i eTand.
• Stöd för Google Tag Manager är implementerat i den nya versionen av eTand.

Faktura:
• Möjlighet att skriva ut en faktura som PDF kan göras i ING TVR och knappen Kopia.
• Möljlighet att mejla en faktura där fakturan bifogas mejlet. Görs i ING TVR och knappen Kopia.

Försäkringskassan:
• Ny referensprislista för 2023. Tänk på att du måste läsa in prislistan i ditt ALMA efter programuppdateringen. Du kommer annars inte att kunna göra åtgärdsdebiteringar den 15 januari när prislistan träder i kraft.
• I Efterhandskontroll kan du nu bifoga även DICOM-filer

Menyerna:
• Det går nu att högerklicka på ett menyalternativ och välja Lägg till i Favoritmenyn. Du kan även ta bort ett menyalternativ med högerklick.
• Du kan ändra i vilken ordning du vill att menyalternativen ska ligga i din Favoritmeny. Du kan flytta på alla menyalternativ förutom Klinik.

Parod:
• Ett sparat parodstatus låses för editering efter 14 dagar så som daganteckningsraderna gör.
• Det datum paroden är skapad visas i listan över gjorda paroder.

Patient:
• Om patienten är markerad med Skyddad identitet visas inte patientens adressuppgifter I Personalia utan upplåsning. Du låser upp visningen med din signeringskod. Denna upplåsning loggas i systemloggarna.
• Med knappen SMS kan du nu skicka SMS till patienten direkt ifrån Patienter-fliken.

Remiss:
• Möjlighet finns nu att skriva ut en remiss som PDF. Finns under knappen Skriv ut.
• Möjlighet finns nu att mejla en remiss som en PDF-bilaga. Finns under knappen Skriv ut.

SMS:
• Problemet med visningen av kvarvarande antal SMS är löst. Fältet är nu tillräckligt brett.
• SMS samlas inte längre upp på tidbokningar som markerats med Sent återbud.
• Det går nu att skicka enskilda SMS från mer än en dator samtidigt, exempelvis från tidboken och från två olika datorer. Observera att det inte gäller hela dialogen Hantera SMS.
• Ny inställning finns för att ALMA automatiskt ska samla upp och överföra SMS när programmet stängs. Inställningen görs per dator och per klinik. Vi rekommenderar att du endast har inställningen på en dator.
• För att få en bättre överblick om problem med SMS uppstår har vi lagt till fler status:
- Grön indikator – SMS som levererats till patientens operatör.
- Gul indikator – SMS som överförts till SMS-leverantören och som väntar på att skickas till patientens operatör.
- Blå indikator – SMS håller på att levereras till patientens operatör.
- Orange indikator – SMS:et är raderat eller återkallat från SMS-leverantören.
- Röd indikator – Någonting gått snett med SMS:et.

Terapiplan:
• Terapiplan har fått en genomgång vad gäller hastighet.
• Det går nu att radera flera terapiplansrader på samma gång.
• Svarsalternativet Nej har nu fokus vid radering av hel terapiplan.
• Möjlighet finns nu att skriva ut en terpiplan/Kostnadsförslag som PDF. Finns under knappen Skriv ut.
• Möjlighet finns nu att mejla en terapiplan/Kostnadsförslag som en PDF-bilaga. Finns under knappen Skriv ut.

Tidbok:
• Det går nu att skicka SMS till patienten direkt från tidbokningsdialogen. Förutsätter att patienten har SMS-nummer samt Accepterar SMS.
• Det visas ett ! framför patientens namn i en tidbokning om bokningen innehåller en text i fältet Text. Texten kan komma från eTand eller läggas in i bokningen.

Uppgifter:
• Ny panel, Osignerade paroder för kliniken. Visar alla osignerade paroder för den öppna kliniken.
• Ny panel, Osignerade anamneser för kliniken. Visar alla osignerade anamneser för den öppna kliniken.
• Ny panel, Osignerade paroder för den inloggade användaren. Visar alla osignerade paroder som är skapade på den inloggade användaren. Observera att panelen kommer att vara tom efter uppdateringen eftersom uppgifter om den inloggade användaren saknas i tidigare versioner.
• Ny panel, Osignerade anamneser för den inloggade användaren. Visar alla osignerade anamneser som är skapade på den inloggade användaren. Observera att panelen kommer att vara tom efter uppdateringen eftersom uppgifter om den inloggade användaren saknas i tidigare versioner.

Utöver denna digra lista är det dessutom ännu fler dialoger som fått ALMAs nya layout, och några irriterande fel har hittats och korrigerats.

 

Adress

ALMASOFT
Kyrkostigen 5
247 62  VEBERÖD

046-23 81 80
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

©  ALMASOFT. All rights reserved.