11 maj 2021

Ny version av ALMA Tandläkarsystem - 14:e maj

Den 14:e maj är det dags för en ny version av ALMA.
I denna version har mycket skett “under huven” som bland annat utgör en massa anpassningar för ALMA Cloud. Versionen innehåller även lite rättningar samt en anpassning till Försäkringskassans nya version av Tanden.

Det är en "vanlig" enkel uppdatering som gäller. Instruktioner för denna kommer du som vanligt att hitta i ALMA under fliken Uppgifter och panelen Alma information när versionen finns tillgänglig för nedladdning efter den 14:e maj.
Obs! Kom alltid ihåg att ta en Backup innan du påbörjar din uppdatering. 

Tycker du det känns läskigt att uppdatera på egen hand? Då är du välkommen att kontakta vår support för att boka en tid, detta kostar  500 kr inkl. moms.
Har du Guld- eller Silversupport ingår uppdateringshjälp av oss i ditt supportavtal om du så önskar. 

Vad har hänt i den nya versionen?

 • Försäkringskassan
  Försäkringskassan släpper en ny version av sitt system Tanden den 5:e juni. Förändringen är inte så märkbar för dig som användare men det är viktigt att du ändå har den senaste versionen av ALMA för att få en stabil kommunikation. Den nya versionen innehåller nya meddelande från Försäkringskassan:
  * Kontroll av om behandlaren är avliden eller under 20 år vid validering av besök. Meddelandet lyder ”Behandlaren inte längre aktiv, kontrollera uppgiften”
  * När risk för väsentlig försening uppstår i ett ärende ska den enskilde som ansökt om förmånen meddelas om detta (11 § Förvaltningslagen). Den enskilde ska upplysas om att Försäkringskassan inte kommer att kunna fatta beslut inom en, för det aktuella ärendet, rimlig tid. Tidpunkten för när ett ärende är väsentligt försenat räknas från när ärendet kom in till Försäkringskassan och motsvarar generellt normal handläggningstid för ärendetypen + 30 dagar. När ett patientbesök där anledningen till manuell handläggning är ”Försäkringstillhörighet saknas” kommer därför meddelande: ” Förväntad handläggningstid är just nu XXX dagar för ärenden där vi utreder om patienten har rätt till svensk socialförsäkring.”

 • Daganteckningar
  Problemet med viss signering av daganteckning där koppling mot tandstatus fanns är åtgärdat.

 • Parod
  - Problemet med att diagnoser i snabbinmatningen inte rensades vid byte av patient är åtgärdat.
  - Problemet där funktionen Jämför parodkort inte stängdes vid byte av patient är åtgärdat.

 • Barnadministration
  Libretto Stockholm skulle ha sjösatt sina nya förändringar för inrapportering av EPI-data den 4:e maj men detta är framskjutet till den 1 november eftersom deras lösning ännu inte är klar. I ALMA är förändringarna redan nu implementerade. Vi har dock satt på en datumstämpel på den nya funktionaliteten i ALMA vilket gör att förändringarna inte kommer att synas eller börja gälla förrän 2021-11-01.

 • Patient
  Visningen av patientens namn samt personnummer har nu normal storlek vid mycket hög skärmupplösning samtidigt med hög zoom.

 • Recept
  Dialogen för manuella recept fasas ut. Receptmodulen finns kvar som historik men det går inte att skapa nya recept eller skriva ut gamla. Från den 1 maj 2021 gäller inte längre den blankett som finns i ALMA. Från oktober är det elektroniska recept som gäller. Brev har skickats ut till alla som har modulen.

 • Tandstatus
  - Problemet där tänder i var placerade i fel kvadrant i under- eller överkäken är åtgärdat.
  - Problemet där klickytan hamnade utanför tanden vid mycket hög skärmupplösning samtidigt med hög zoom är löst.

 • Terapiplan
  Terapiplan har fått sig en genomgång när det gäller hur data sparas och raderas. Förhoppningen är att detta ska leda till en stabilare funktion.

 • Tidboken
  - Problemet vid skapande av tidboksloggning samtidigt som bokning gjordes är löst. Problemet kunde inträffa när arbete gjordes samtidigt på två olika datorer och vid samtidigt sparande.
  - Problemet i bokningsdialogen där tidboksmall med svart färg visades som transparent är löst.

 • Kopplingarna till Röntgensystem
  I och med att ALMA Cloud är baserat på en annan teknik så har vi även varit tvungna att arbeta om hur den lokalt installerade ALMA kommunicerar med röntgensystemen. Vi har strävat efter att kommunikationen ska fungera som tidigare men trots detta så är det två system där förändringar finns:
  - Dental Eye – den utökade integrationen (fliken Bild i Patientinformationen) mellan ALMA och Dental Eye är ännu inte på plats. Den kommer att komma så snart vi är klara med den. 
  - Schick/Onepix – den utökade integrationen i Tandstatus (exempelvis över vilka tänder som har bilder) är borttagen. Den lokalt installerade ALMA har tidigare använt sig av ett gammalt API och där ingick funktionaliteten. Det nya API som nu används innehåller tyvärr inte funktionaliteten så vi har ingen möjlighet att låta funktionen finnas kvar i ALMA.

ALMASOFT | Kyrkostigen 5 247 62 Veberöd | 046-23 81 80 | 556484-4115 | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
©  ALMASOFT. All rights reserved.

Webbsida skapad av Joomlaproffs