Kontaktformulär

Kontakta oss

 honja1

Honja Future Educations

I samarbete med Honja Future Educations, breddar vi nu vårt utbud av utbildningar och föreläsningar.
Honja Future Educations affärsidé är att erbjuda inspirationskurser till små och medelstora företag.
Föreläsningar levereras i form av färdiginspelat, välproducerat videomaterial och är tillgängliga på omsorgsfullt utvalda orter – 365 dagar om året.

För att boka och läsa mer om hur det går till, gå in på www.honjafe.com/sv/almasoft

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara