Kontaktformulär

Kontakta oss

PDF

Lätt att komma igång med, lätt att växa i

Programvaran gör att du har mer tid till dina patienter och har mer kontroll på din verksamhet. Välkommen in i den datoriserade praktiken. Arbetsgången i ALMA följer så långt möjligt arbetsgången på kliniken. Inställningar anpassar progammet till ert arbetssätt - inte tvärtom. ALMA levereras med en online-hjälp som känner av vart ni befinner er i programmet och visar automatiskt rätt sida. Till detta finns en rikt illustrerad manual som ingående beskriver såväl svåra termer och begrepp som varje funktion i ALMA.

Till ALMA Start

ALMA Start

Startpaketet gör att du snabbt kommer igång med datoriseringen på praktiken.

Till ALMA Journal 1

ALMA Journal 1

Daganteckningar genererar såväl tandvårdsräkning som uppdaterar grafiken i patientens karies- och status bild.

Till ALMA Journal 2

ALMA Journal 2

Terapiplan genererar såväl kostnadsförslag som daganteckning. Tillsammans med anamnes och parodstatus är hela journalen datoriserad.

Till ALMA Admin 1

ALMA Admin 1

Enkelt och med all data samlad i ett och samma program. Alla tre funktionerna genererar automatiskt rader i daganteckningen.

Till ALMA Admin 2

ALMA Admin 2

För den som vill datorisera det där sista som postislappar och övriga dokument som tillhör patienten. Hjälper till att både skriva och spara.